Kontrola balení

Řada výrobních podniků používá MegaSpeed kamery pro identifikaci a řešení problémů s různými typy plniček, sběračů, baliček, štítkovaček, dopravníků, mixérů nebo ejektorů v balicím a zpracovatelském průmyslu. Příkladem tohoto použití může být například:


Zalisování víček

Plnění cigaret


Šroubování víčka

Inspekce plechovek


Označování plechovek

Plnění lahví


Těsnění plechovek

Přesun plastových tub na výrobní lince