APLIKACE VYSOKORYCHLOSTNÍCH KAMER

Aplikace

Kontrola výrobního procesu

Cílem každého výrobního závodu je co možná nejvíce zefektivnit, zjednodušit a hlavně zrychlit výrobu. Tomu v dnešní době napomáhá automatizace výrobního procesu. Zavádění automatizace na výrobní linky je však velmi nákladné a je tedy potřeba, aby vše fungovalo správně. V tomto nám mohou pomoci právě vysokorychlostní kamery. V mnoha případech se na takových výrobní linkách vyrábí stovky až tisíce kusů daného produktu za minutu a není tak v lidské moci pouhým okem detekovat, zda nejsou ve výrobním procesu nějaké vady. Díky tomuto rychloběžnému snímkování lze následně analyzovat daný děj snímek po snímku. V případě potřeby lze využít i 2 a více kamer, který jsou navzájem synchronizované a lze ta zachytit daný děj ze všech potřebných úhlů. Pokud potřebujete odladit či kontrolovat Váš výrobní proces, neváhejte nás kontaktovat.

Crash testy

V roce 2018 se v České republice vyrobilo více než 1,4 miliónu osobních automobilů což znamenalo meziroční nárust cca o 2 %. Pro každý model automobilu, který se dostane do sériové výroby, je nejprve nutné provést testy bezpečnosti automobilu. Při těchto testech se monitorují deformační zóny vozidla, funkčnost airbagů a bezpečnostních pásů. Všechny tyto testy se provádějí při řízených nárazech automobilu (takzvaných crash testech). Abychom byli schopni ověřit kvalitu, odolnost a bezpečnost jednotlivých komponent, je automobil podroben sérii několika nárazů (čelní, boční, zadní), které jsou snímané vysokorychlostní kamerou. Tyto záznamy se následně analyzují a vyhodnocují. Díky tomuto rychloběžnému snímání, jsme následně schopni určit jak se deformují jednotlivé zóny vozidla, zdali airbag vystřelí včas, či zda nepovolí bezpečnostní pás. Více informací o vysokorychlostních kamerách a jejich využité naleznete na www.w-technika.cz.

Kinematika pohybu zvířat

Živočišná říše v člověku budí touhu po poznání nejen nás samotných, ale i ostatních živočichů. Ať už se jedná o pohyb sprintera na olympiádě, či pohyb křídel kolibříků je živočišná říše rozmanitá a její studium je jedním z klíčů ke správnému porozumění světa. I pro tyto účely lze využít rychlokamery. Studium pohybu jednotlivých živočichů nám může přinést důležité poznatky, které můžeme dále využít například při konstrukci ideální aerodynamiky atd. Více informací o kamerách a jednotlivých aplikací nalezente na www.w-technika.cz

Svařovací procesy

Svařování patří ve výrobních procesech k velmi častým úkonům. Ať už se jedná o laserové svařování, odporové svařování nebo svařování elektrickým obloukem, vždy se jedná o poměrně rychlý děj. Ve chvíli, kdy je zapotřebí zkontrolovat proces samotného svařování, tak se potýkáme s mnoha nástrahami. Nicméně největší komplikací se jeví velká světelná emise, která při svařování vzniká. Tento problém se standardně řeší využitím úzkopásmového laserového osvětlení, které proces svařování nasvítí a současného použití úzkopásmového filtru, který odfiltruje vše kromě laseru. Umožní nám to tak vidět i skrze světelnou emisi a můžeme tak proces svařování spolehlivě kontrolovat. Více informací o měření vysokorychlostní kamerou naleznete na www.w-technika.cz.